;:,;:,;., ,. ,.,:, .,:, .; ..,.,. ,-:, -.; -. ,.-;_:


SIDHUVUDSBILD: ”Den herrelösa hunden”, en legendarisk källarinrättning – kafé och kabaré – i Sankt Petersburg som utgjorde samlingspunkt för den ryska silverålderns ”herrelösa” diktare och intellektuella åren 1912 till 1915 (öppnade på nyårsafton 1911), bland dem Anna Achmatova, Nikolaj Gumiljov och Osip Mandelstam. Emblemet är utformat av den rysk-litauiske konstnären Mstislav Dobuzjinskij (Mstislavas Dobužinskis, 1875-1957).

HEADER IMAGE: ”The Stray Dog”, a legendary basement establishment – café and cabaret – in St. Petersburg, that served as a meeting place for ”stray” writers and intellectuals of the so-called Silver Age between 1912 and 1915 (it opened on New Year’s Eve 1911), among them Anna Akhmatova, Nikolay Gumilyov, and Osip Mandelstam. The logo was created by the Russian-Lithuanian artist Mstislav Dobuzhinsky (Mstislavas Dobužinskis, 1875-1957).