Översättningar|Translations

I bokform eller motsvarande|In book format or similar

Osip Mandelstam, ett tjugotal dikter, övers. från ryska, i Ralph Dutli, Dantes sånger – redskap att uppfånga framtiden, dubbelvolym som även rymmer Osip Mandelstam, Samtal om Dante (Bokförlaget Faethon, 2020)

Amy Lowell, Nio dikter om Amerika, övers. från engelska (Pamphilus II, Ars Interpres Publications, 2020)

Regina Derieva, Speglingar, övers. från ryska (Pamphilus I, Ars Interpres Publications, 2020)

Regina Derieva, De yttre tingens ordning. Sentenser, sarkasmer, paradoxer, övers. från ryska (Bokförlaget Faethon, 2020). Med kommentar.

Honoré de Balzac, En gata i Paris och dess invånare, övers. från franska (Novellix, 2019)

Daan Heerma van Voss, En senkommen resa, övers. från nederländska och engelska (Bokförlaget Faethon, 2018)

Tomas Venclova, Ankomst till Atlantis. Dikter 1958–2014, övers. från litauiska, engelska och ryska (Bokförlaget Faethon, 2018). Med kommentarer och efterord.

H. G. Wells, De blindas rike, övers. från engelska (Novellix, 2018)

Lev Tolstoj, Efter balen, övers. från ryska (Novellix, 2017)

Nikolaj Gumiljov, Kavalleristens anteckningar, övers. från ryska (Modernista, 2017). Med kommentarer. Förord av Peter Englund.

Charles Dickens, Horatio Sparkins, övers. från engelska (Novellix, 2016)

Regina Derieva, Den tatuerade Mnemosyne. Dikter i urval, övers. från ryska (Ars Interpres Publications, 2016)

Aleksandr Pusjkin, Resan till Arzrum vid tiden för fälttåget 1829, övers. från ryska (Ruin, 2016). Med förord och kommentarer.

Marcel Proust, Madame de Breyves melankoliska sommar, övers. från franska (Novellix, 2014)

Gustave Flaubert, Ett enkelt hjärta, övers. från franska (Novellix, 2014)

Nick Perumov, Svarta lansen, övers. från ryska (Coltso, 2014). Medövers. Mikael Nydahl.

Nikolaj Gogol, En dåres anteckningar, övers. från ryska (Novellix, 2014)

Anton Tjechov, Fästmön, övers. från ryska (Novellix, 2014)

Michail Bulgakov, Livets stråle, övers. från ryska (Novellix, 2014)

Fjodor Dostojevskij, En löjlig människas dröm, övers. från ryska (Novellix, 2014)

F. Scott Fitzgerald, Det sällsamma fallet Benjamin Button, övers. från engelska (Novellix, 2013)

Max Frei, Resan till Kettari, övers. från ryska (Coltso, 2011)

Nick Perumov, Alvklingan, övers. från ryska (Coltso, 2010)

Max Frei, Främlingen, övers. från ryska (Coltso, 2010)

I tidskrifter eller motsvarande|In periodicals or similar

Vjatjeslav Kuprijanov, sex dikter samt en orienterande introduktionstext (under vinjetten Utsikten), Provins 2020:2, s. 58-64

Arvo Mets, fyra dikter samt kort presentation, Horisont, 2020:1, s. 22-23

Vjatjeslav Kuprijanov, ett tiotal dikter, Lyrikline (lyrikline.org), 2020

Daan Heerma van Voss, ”I Nederländerna är julen alltid vit”, övers. från engelska [understreckare om den nederländska Swarte Piet-traditionen], Svenska Dagbladet, 5.12.2015

Daan Heerma van Voss, ”’Det är meningen att jag ska tänka på Gud – inte Putin’”, övers. från engelska, Svenska PEN:s Dissidentbloggen, 18, Tema Europa, 13.10.2015

Regina Derieva, ”ur En punkt av expansion – som är en ö”, övers. från ryska, Lyrikvännen, 5, 2015, s. [78]-80

Natalja Afanasijeva, ”En konstlad rädsla”, övers. från ryska, Svenska PEN:s Dissidentbloggen, 15, Tema HBTQ-rättigheter och yttrandefrihet, 16.12.2014

Svetlana Zacharova, ”Att leva på randen av en vulkan”, övers. från ryska, Svenska PEN:s Dissidentbloggen, 15, Tema HBTQ-rättigheter och yttrandefrihet, 16.12.2014

Oksana Tjelysjeva, ”Femtekolonnare, dissidenter, och ett krympande internet”, övers. från ryska, Svenska PEN:s Dissidentbloggen, 13, Tema Digital Frihet, 7.5.2014

Irina Bogatyrjova, ”Ankomsten”, övers. från ryska, Svenska PEN:s Dissidentbloggen, 11, Tema Ryssland, 19.12.2013

Jelena Rubinova, ”Gulag-arkipelagen har ännu inte sjunkit i havet”, övers. från ryska, Svenska PEN:s Dissidentbloggen, 11, Tema Ryssland, 19.12.2013

Amy Lowell, ”Städer i färg”[poesi], övers. från engelska, Hjärnstorm, 113, 2012, s. 50-55

Theresa Hak Kyung Cha, ”Exilée” [poesi], övers. från engelska, Hjärnstorm, 111/112, 2012, s. 35-63

Olga Sedakova, ”Resa med slutna ögon. Brev om Rembrandt”, övers. från ryska, Hjärnstorm, 101, 2009, s. 12-19

Jelena Sjvarts, ur Livets synbara sida. Minnen och vittnesmål i fragment, övers. från ryska, Hjärnstorm, 98, 2009, s. 22-25

Vladimir Sorokin, ”Början på jaktsäsongen”, övers. från ryska, Hjärnstorm, 91, 2007, s. 10-17