Mousiké (skiljetecknat)

JAZZ SUITE NO. 21 (”MISCHIEVOUS CLARINET TANGO”)

Vet   ingenting . ,. – .- vet heller    inte   när .- ,. – .-den .- , .-stora. – ,.- . – ,.-som , ,.-s’ttningar. , . ,.ändå ,.  ,.än .- , .- , .- ändå ,. -en- hel . – .-längd,.-  ’ För,. – . -inte,.  . -ingenting,.-  .-en.- . -ännu ,. ,. – ämnat.-  .-ens.-  .- varje. – .-fåra,. – .-sådan .-  ,.-  .-vacklat. – ,. -nämner.-  .inget.  .- ändå . -utanför .- .- mig. – .-och .- .-mitt,. – ,.-inget .- ,.ingen .- ,.- M,. – ,.- men .- , .-havet. – .-stumt,. – ,.-  .- , .- intill . – .- med- , .-rand.-  .-  .-med.-  .-kåpa .- ,. -, .-  . .- . -, . ,. -, . . , .- .- ,.-  ¨ ’ ,.-  som .- ,. -om – .ingenting. – .- inget  ,. , ..  inte ,. , .ens.-,.fågelfödan . ,. Utom  ,.- , .längre. – .- .-allt.- . -indraget.  ,. -allt – .-inlåst.- .- . – inte. -. -ens.- . -fåglarna. – .- ,-. Fria.-  ,.- ,.- ,.- inte. – .-ens,.- . – när.- .-,. Månen .- ,. -stor. -, .-ändå . – .-större. – .- över. – .-gröna.-  .-fält. – ,.inte. –ens,. – ,. -en ,.- ,. -samma. – .-. stumma.- . – ,. -kärna. – ,. – .- samma.- . -väntan .- . -samma – .-utom ,- nåd-  ,.- ,. – .- . -varje.-  .- .  ,. , .-(famnvis) . .- ord.- . – .-ändå . -enklat. – .- enklare- – gjort.-  . .-ändå . – N å g o t  – . -utöver. – ,.- som – .-vandrat. , .-  .-ändå . – .-en – .-skingring,.- , .gjord.- . – .-ändå  . .: jord,. . –  ,.-, .- .- , . . , – ,. -i-.tydlöshetens.- , .- .- den  ,.- .-betslade,.-  ,.-vanäran ,. , .- ,.-skingerdjup . , .- ,.-för varje.  ,. . , .-ändå ,. . -nåd . ,.- en.  ,.slant.  ,.i  .- .-det.- grunda. – . -vänder. – .-så .- igen . . . mot. , .vår,. , .- .-speglat . . -skede.  .  .-vändgrepen .   .-strängad. – .-  – över- spel .- – försvinnande. – .-  ,.-mönster . – Rinner.- . -.ut. – . .-en . -skelad,.  .- byggnad.-  .-  .-vägmörk . .-  .-träder .-fram .- . -i-dagsmejan .-  .-droppe ,. , .-för .- .-droppe. – ,. . -igen .- . -vä n ,. , .- – . . . –. .

MATAR FJÄRIL

Recitativ: Ljusets  ,. ,.-  ändå-sol . . – .-i -grön,. – vitat-  .- , .land, . – /// Mäter, .- . -upp .-  .-vidderna.-  .- mäter.-  /// A.-.-ansikten. – ,och  – lemmar. – .- /// Tro .-  .- .- trott -grodda-, .-trodda-  . -vådor  –  ,.- ,. -mörkt- . -spenade.- , .-anlets,- barn .-  .-

ISLA NUBLAR

Recitativ: Tung . tung. -. – .-tontörst.-  .- .-tung.-  .-röst.-  .- en.-  .spänst.  ,.i. – ,.raden . nedanför. – . /// ,.  . och .- upp|.- ,.igen . ,.- ,.så . -sådan .  ,.-sådd,. – ,.-en .- .spänd .- ,.förväntan, .  ,. , . – /// . – ,. -grönskat. – ,.- hus.  ,. – ,. -ett .- ,.träd . . -en . ,.vild .- .-förhoppning.  ,.- . – (nådd) . ,. ,. – ,. –  eller  .fångad . ,. ,.i-nåd.  ,. .-varje.-, .-reva.-  .-rymslad-, .- ,.tätad . , .- med. – Munnen().,.

SINFONIETTA INDIGNATA- Fjärde satsen/Fourth movement

”‘Den som vill lyssna, han lyssnar, den som inte vill, han låter bli.'”

___|_____||_-__||____::____::_|___:::___:::::_:::::____|_:::___|__-.-. -..-.-” ‘ – . ‘ ‘ ‘ ¨’ . . ‘ ¨’ ” ¨’ ,,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨** ^’^’* , . , . ‘ ¨¨ ‘ ¨’ ‘ ‘ , ,. — — – — – – ” ¨’ ‘_::____::_|___:::___:::::_:::::____|_:::___|__-.-. -..-.-” ‘ – . ‘ ‘ ‘ ¨’ . . ‘ ¨’ ” ¨’ ,,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨** ^’^’* , . , . ‘ ¨¨ ‘ ¨’ ‘ ‘ , ,. — — – — – – ” ¨’ ‘ ¨ ,- -‘ ‘ . . ‘**’ ¨ ,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨** ^’^’*** ^’^’*-__

SINFONIETTA INDIGNATA – Tredje satsen/Third movement

”rop utan ord”

||’~|~~|||~~|~~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨~~~~~~|~~~~~|

]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨~|~|]]~~|~~~~~|]]~

~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨|-¨||~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨|-¨||~~|~¨~.,..¨”¨^^*¨’¨¨¨~|~~¨~¨”¨^^*¨’¨¨¨~|~|~~~~

~|]]~~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨¨||~~|~¨~¨”¨^^*

¨’¨¨¨~||~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨|-¨||~~|~¨~|

-¨”¨^^*¨’¨¨¨~|-

SINFONIETTA INDIGNATA – Andra satsen/Second movement

”ett folk vars språk du inte förstår,
vars tal du inte begriper”

.. . .. …. – . -. . .- . . . .- – – – .- . -. – . – . – . .- – . — .- . / ._._._/:_:_-_-__–_:-*”^*^*’^.. , . , .- — — . ,, , . , – ,/// .-; .. ,.,: ….;; ..,::: ,.:: ;,.,__ _,:;; .—:;;; —_ -,:_ -,___; .–;:_ _-,___ ,.-_: ,—_ .- -: –: ._ :_ .: ,-: / .:; : -; :: – .- — —:|:|:|_- ,.-.-.-,-.-,-.-.-. – ..— .- . -.-. -…— ….. –

SINFONIETTA INDIGNATA – Första satsen/First movement

”Alla brummar vi som björnar, klagar som duvor”

´´´´ ´.,; :; . ,., ´ _- — ´´ : -: .-: _ . -: - ´ ^’* ^´^* * ¨¨*' * ** ^ _ _ - -- _ '* ' '^' **¨ ^* ^´¨ ‘ ¨´¨*’ ‘¨´^*’ ‘ *¨ ^' // (( /(** ^´¨ ‘ ^^”””^ ^´^'' '¨^ ´^ '' ´¨´: .,´,: ,´^ ‘* ; ,:; ´

LIMINELL ÖVERSÄTTNING (Aleatoriskt tema, II – ”Rysk påsk”, efter Rimskij-Korsakov) – utdrag

LIMINAL TRANSLATION (Aleatoric theme, II – ”Russian Easter”, after Rimsky-Korsakov) – excerpt

a realm of pure possibility whence novel configurations of ideas and relations may arise

)(,.,. ,., .,(), ,. ,.<,, . , , – -. – ,- . – …. . .. , . , – ., . . , ,. – – – -. – . . – ¨ ‘ ¨’ ¨’ ‘ ‘ ‘, . ‘ ‘¨’ ´¨´¨ ´´ ´´´¨ ” ‘ ‘ ‘¨’ ¨” ¨’ ¨ / / ( /^^¨¨ ¨´^´’ ‘ ¨”” ”’ . . , .– – . . – .. . .. , . ,. , . , . , . ,., . – – – – ´´ ´¨¨´¨¨ ´¨´¨¨´´¨¨ /(/ / — , . . ,, . , . . — – ‘ ¨¨’ ‘. , .´´´”^’

BARBARISKA ORD (Aleatoriskt tema, I – ”Valsång”) – utdrag

BARBARIAN WORDS (Aleatoric theme, I – ”Whale Song”) – excerpt

”I love to sail forbidden seas, and land on barbarous coasts”

_ _—-___ —_ _- -__ — – . ,- . . , – ‘ ¨’ . , ,- .– .- — , . – ,. – . .,, ,. .<. .<.- , . ´_ ___ _’ ‘ ‘- – . – , ,._ , . . _.. , . – – – – – .- — , . . – -..- -. ,, . ___- . ,. – . – . – .- . – ” ¨’ ‘ ____¨’¨ ”’_ ¨” – – .- . .- . — -___ -. – —_—___ ,

© 2023 Alan Asaid