Mousiké (skiljetecknat)

*Använd gärna hörlurar / Please use headphones*

SINFONIETTA INDIGNA – Fjärde satsen/Fourth movement

”‘Den som vill lyssna, han lyssnar, den som inte vill, han låter bli.'”

___|_____||_-__||____::____::_|___:::___:::::_:::::____|_:::___|__-.-. -..-.-” ‘ – . ‘ ‘ ‘ ¨’ . . ‘ ¨’ ” ¨’ ,,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨** ^’^’* , . , . ‘ ¨¨ ‘ ¨’ ‘ ‘ , ,. — — – — – – ” ¨’ ‘_::____::_|___:::___:::::_:::::____|_:::___|__-.-. -..-.-” ‘ – . ‘ ‘ ‘ ¨’ . . ‘ ¨’ ” ¨’ ,,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨** ^’^’* , . , . ‘ ¨¨ ‘ ¨’ ‘ ‘ , ,. — — – — – – ” ¨’ ‘ ¨ ,- -‘ ‘ . . ‘**’ ¨ ,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨,- -‘ ‘ . . ‘**’ ‘* ”’* ”’*** *’* ¨¨** ^’^’*** ^’^’*-__

SINFONIETTA INDIGNA – Tredje satsen/Third movement

”rop utan ord”

||’~|~~|||~~|~~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨~~~~~~|~~~~~|

]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨~|~|]]~~|~~~~~|]]~

~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨|-¨||~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨|-¨||~~|~¨~.,..¨”¨^^*¨’¨¨¨~|~~¨~¨”¨^^*¨’¨¨¨~|~|~~~~

~|]]~~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨¨||~~|~¨~¨”¨^^*

¨’¨¨¨~||~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨~|~~~~~|]]~~¨”¨^^*¨’¨¨||~~|~¨|-¨||~~|~¨~|

-¨”¨^^*¨’¨¨¨~|-

SINFONIETTA INDIGNA – Andra satsen/Second movement

”ett folk vars språk du inte förstår,
vars tal du inte begriper”

.. . .. …. – . -. . .- . . . .- – – – .- . -. – . – . – . .- – . — .- . / ._._._/:_:_-_-__–_:-*”^*^*’^.. , . , .- — — . ,, , . , – ,/// .-; .. ,.,: ….;; ..,::: ,.:: ;,.,__ _,:;; .—:;;; —_ -,:_ -,___; .–;:_ _-,___ ,.-_: ,—_ .- -: –: ._ :_ .: ,-: / .:; : -; :: – .- — —:|:|:|_- ,.-.-.-,-.-,-.-.-. – ..— .- . -.-. -…— ….. –

SINFONIETTA INDIGNA – Första satsen/First movement

”Alla brummar vi som björnar, klagar som duvor”

´´´´ ´.,; :; . ,., ´ _- — ´´ : -: .-: _ . -: - ´ ^’* ^´^* * ¨¨*' * ** ^ _ _ - -- _ '* ' '^' **¨ ^* ^´¨ ‘ ¨´¨*’ ‘¨´^*’ ‘ *¨ ^' // (( /(** ^´¨ ‘ ^^”””^ ^´^'' '¨^ ´^ '' ´¨´: .,´,: ,´^ ‘* ; ,:; ´

LIMINELL ÖVERSÄTTNING (Aleatoriskt tema, II – ”Rysk påsk”, efter Rimskij-Korsakov) – utdrag

LIMINAL TRANSLATION (Aleatoric theme, II – ”Russian Easter”, after Rimsky-Korsakov) – excerpt

a realm of pure possibility whence novel configurations of ideas and relations may arise

)(,.,. ,., .,(), ,. ,.<,, . , , – -. – ,- . – …. . .. , . , – ., . . , ,. – – – -. – . . – ¨ ‘ ¨’ ¨’ ‘ ‘ ‘, . ‘ ‘¨’ ´¨´¨ ´´ ´´´¨ ” ‘ ‘ ‘¨’ ¨” ¨’ ¨ / / ( /^^¨¨ ¨´^´’ ‘ ¨”” ”’ . . , .– – . . – .. . .. , . ,. , . , . , . ,., . – – – – ´´ ´¨¨´¨¨ ´¨´¨¨´´¨¨ /(/ / — , . . ,, . , . . — – ‘ ¨¨’ ‘. , .´´´”^’

BARBARISKA ORD (Aleatoriskt tema, I – ”Valsång”) – utdrag

BARBARIAN WORDS (Aleatoric theme, I – ”Whale Song”) – excerpt

”I love to sail forbidden seas, and land on barbarous coasts”

_ _—-___ —_ _- -__ — – . ,- . . , – ‘ ¨’ . , ,- .– .- — , . – ,. – . .,, ,. .<. .<.- , . ´_ ___ _’ ‘ ‘- – . – , ,._ , . . _.. , . – – – – – .- — , . . – -..- -. ,, . ___- . ,. – . – . – .- . – ” ¨’ ‘ ____¨’¨ ”’_ ¨” – – .- . .- . — -___ -. – —_—___ ,

© Alan Asaid