Verk | Works

I bokform eller motsvarande | In book format or similar

Skrott & Addenda (Skrott), poesi (Pamphilus XXIV, Ars Interpres Publications, 2021)m

Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet) I-III, poesi (Ars Interpres Publications, 2021)

Cæsur, poesi (Pamphilus XII, Ars Interpres Publications, 2020)t

Sådd II, poesi (Pamphilus XI, Ars Interpres Publications, 2020)t

Etui(x), poesi (Pamphilus X, Ars Interpres Publications, 2020)t

Sådd, poesi (Pamphilus IX, Ars Interpres Publications, 2020)t

Frö, poesi (Pamphilus V, Ars Interpres Publications, 2020)*

Hartsvariationer (om våren), poesi (Pamphilus IV, Ars Interpres Publications, 2020)*

Kröningar, poesi (Pamphilus III, Ars Interpres Publications, 2020)*

Här : Översättningar ur Det tysta häftet. En samlingsdikt, poesi (Ars Interpres Publications, 2020)

* bildar trilogin eller triptyken Det tysta häftet | constituting the trilogy or triptych The Silent Booklet

t utgör Tillägg till Det tysta häftet | representing Additions to The Silent Booklet

m utgör Medelbart tillägg till Det tysta häftet | representing Mediate addition to The Silent Booklet

*+t+m = Kolosovskij-Pusjkin, Försök i grafomani MMXX, MMXXI (Tid-kött-översättning). Tolkning & sammanställning av Alan Asaid | Kolosovsky-Pushkin, Endeavours in graphomania MMXX, MMXXI (Time-flesh-translation). Interpretation & compilation by Alan Asaid

I tidskrifter eller motsvarande | In periodicals or similar*

”Tre dikter”, Tidskriften Staden, 27/28, 2022, s. 9-11

”Sinfonietta -|- Indignata (skiljetecknad)” [lyriskt musikverk], Pralin Magasin, 9, november 2020

”X-Ponto”, Ordkonst, 3:2020, s. [48]-49

”Ros (praktika)” [till Paul Celan], Populär Poesi, 45, 2020, s. 33-39

”Aklejorna blommar”, Pralin Magasin, 8, augusti 2020

”Röd luva”, Pralin Magasin, 8, augusti 2020

”ur Voronezjvariationerna (Mandelstamekon)”, Populär Poesi, 44, 2020, s. 34-36

”Prolog (till den nya världen)”, Horisont, 1:2020, s. 24-28

”Utdrag ur Sefardiska dikter”, Ordkonst, 3/4:2019, s. 68-69

”Tio papyrer”, Smolna 8:3, juni 2019

”Överlåten (Sättningar I-X)”, Smolna 8:3, juni 2019

”Naturligt”, Smolna 8:3, juni 2019

”ur Papyrer”, Opulens, 15.3.2019

”Fysiska dikter”, Panopticons Poetiska Additament, 9, 2016–2018, s. [5-14]

”Hästdjuren kom i gryningen”, Panopticons Poetiska Additament, 8, 2015, s. [5-17]

”Fernandofantasien”, Panopticons Poetiska Additament, 7, 2014, s. [24-29]

”GRIS [volym 83, kapsel 24:5]”, Const Literary (P)review, 3/4, 2013, s. 114-143 (med parallell översättning till engelska av Nichola Smalley)

”Papyri”, Ord & Bild, 5:2012, s. 41-43

”Conrad”, Ord & Bild, 3:2010, s. 39-43

”När blötdjur läggs”, Komma, 2:2009, s. 18-24

”Pansar mal”, Komma, 2:2008, s. 34-47

”Hamlet flyttad i sidled”, 00TAL, 26, 2008, s. 102-[105]

* exkl. verk publicerade under pseudonym | excl. works published under a pseudonym

© 2023 Alan Asaid