Verk | Works

I bokform eller motsvarande | In book format or similar

Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III, poesi (Ars Interpres Publications, 2021)

Cæsur, poesi (Pamphilus XII, Ars Interpres Publications, 2020)t

Sådd II, poesi (Pamphilus XI, Ars Interpres Publications, 2020)t

Etui-(x), poesi (Pamphilus X, Ars Interpres Publications, 2020)t

Sådd, poesi (Pamphilus IX, Ars Interpres Publications, 2020)t

Här : Översättningar ur Det tysta häftet. En samlingsdikt, poesi (Ars Interpres Publications, 2020)

Frö, poesi (Pamphilus V, Ars Interpres Publications, 2020)*

Hartsvariationer (om våren), poesi (Pamphilus IV, Ars Interpres Publications, 2020)*

Kröningar, poesi (Pamphilus III, Ars Interpres Publications, 2020)*

* bildar trilogin eller triptyken Det tysta häftet | forming the trilogy or triptych The Silent Booklet

t utgör Tillägg till Det tysta häftet | representing additions to The Silent Booklet

I tidskrifter eller motsvarande | In periodicals or similar*

”Sinfonietta -|- Indignata (skiljetecknad)” [poetiskt musikverk], Pralin Magasin, 9, november 2020

”X-Ponto”, Ordkonst, 2020:3, s. [48]-49

”Ros (praktika)” [till Paul Celan], Populär Poesi, 45, 2020, s. 33-39

”Aklejorna blommar”, Pralin Magasin, 8, augusti 2020

”Röd luva”, Pralin Magasin, 8, augusti 2020

”ur Voronezjvariationerna (Mandelstamekon)”, Populär Poesi, 44, 2020, s. 34-36

”Prolog (till den nya världen)”, Horisont, 2020:1, s. 24-28

”Utdrag ur Sefardiska dikter”, Ordkonst, 2019:3-4, s. 68-69

”Tio papyrer”, Smolna 8:3, juni 2019

”Överlåten (Sättningar I-X)”, Smolna 8:3, juni 2019

”Naturligt”, Smolna 8:3, juni 2019

”ur Papyrer”, Opulens, 2019-03-15

”Fysiska dikter”, Panopticons Poetiska Additament, 9, 2016–2018, s. [5-14]

”Hästdjuren kom i gryningen”, Panopticons Poetiska Additament, 8, 2015, s. [5-17]

”Fernandofantasien”, Panopticons Poetiska Additament, 7, 2014, s. [24-29]

”GRIS [volym 83, kapsel 24:5]”, Const Literary (P)review, 2013, 3/4, s. 114-143 (med parallell översättning till engelska av Nichola Smalley)

”Papyri”, Ord & Bild, 2012:5, s. 41-43

”Conrad”, Ord & Bild, 2010:3, s. 39-43

”När blötdjur läggs”, Komma, 2009:2, s. 18-24

”Pansar mal”, Komma, 2008:2, s. 34-47

”Hamlet flyttad i sidled”, 00TAL, 2008, 26, s. 102-[105]

* exkl. verk publicerade under pseudonym | excl. works published under a pseudonym

© Alan Asaid 2021