Texter | Texts

För-/efterord, kommentarer | Fore-/afterwords, commentaries

”Översättarens efterord”, i Marina Tsvetajeva, Om kärlek & annan dagboksprosa [följt av utdrag ur anteckningsböckerna 1916–1920], övers. från ryska (Bokförlaget Faethon, 2023), s. 135-140.

”Kommentarer”, i Marina Tsvetajeva, Om kärlek & annan dagboksprosa [följt av utdrag ur anteckningsböckerna 1916–1920], övers. från ryska (Bokförlaget Faethon, 2023), s. 117-134.

”Översättarens kommentar”, i Gennadij Aleksejev, Rader om hur dåligt det är att vara en människa & sextionio andra dikter (Bokförlaget Faethon, 2022), s. 139-145.

”Översättarens kommentar”, i Vladimir Buritj, Kan man verkligen säga till blomman att den är ful? & femtionio andra dikter (Bokförlaget Faethon, 2022), s. 95-100.

”Översättarens kommentar”, i Vjatjeslav Kuprijanov, Hur man blir en giraff & fyrtionio andra dikter (Bokförlaget Faethon, 2022), s. 69-72.

”Daggdroppar och kosmos”, efterord i Arvo Mets, Tallinns stenar. Samlade dikter 1962–1996 (Bokförlaget Faethon, 2021), s. 249-262

”Kommentarer”, i Arvo Mets, Tallinns stenar. Samlade dikter 1962–1996 (Bokförlaget Faethon, 2021), s. 245-248

”Lowell och glömskan”, efterord i Amy Lowell, Bilder av den flytande världen. Dikter och kritik (Bokförlaget Faethon, 2021), s. 231-236.

”Kommentarer”, i Amy Lowell, Bilder av den flytande världen. Dikter och kritik (Bokförlaget Faethon, 2021), s. 215-230.

”Översättarens kommentar”, efterskrift i Józef Czapski, Proust i Grjazovets. Föredrag i ett sovjetiskt fångläger (Bokförlaget Faethon, 2021), s. 121-123

”Slutnoter”, i Józef Czapski, Proust i Grjazovets. Föredrag i ett sovjetiskt fångläger (Bokförlaget Faethon, 2021), s. 115-[119]

”Efterord”, i Amy Lowell, Vindflöjeln pekar mot söder (Pamphilus XV, Ars Interpres Publications, 2020), s. [47]-[51]

”Gogols lågor”, efterord i Nikolaj Gogol, Näsan (Pamphilus VII, Ars Interpres Publications, 2020), s. [45]-[47]

”Pärmbärarens väg”, efterord i Samuel Triewald, Om dem, som inbilla sig vara Poëter & SATYRE emot wåra Dumma Poëter (Pamphilus VI, Ars Interpres Publications, 2020), s. [33]-[38]

”Kommentarer och ordförklaringar”, i Samuel Triewald, Om dem, som inbilla sig vara Poëter & SATYRE emot wåra Dumma Poëter (Pamphilus VI, Ars Interpres Publications, 2020), s. [39]-[43]

”Översättarens kommentar”, i Regina Derieva, De yttre tingens ordning. Sentenser, sarkasmer, paradoxer (Bokförlaget Faethon, 2020), s. [99]-104

”Översättarens efterord”, i Tomas Venclova, Ankomst till Atlantis. Dikter 1958–2014 (Bokförlaget Faethon, 2018), s. 139-149

”Kommentarer”, i Tomas Venclova, Ankomst till Atlantis. Dikter 1958–2014 (Bokförlaget Faethon, 2018), s. 119-137

”Förord”, i Aleksandr Pusjkin, Resan till Arzrum vid tiden för fälttåget 1829 (Ruin, 2016), s. [5]-11

”Förord”, i Nikolaj Gogol, Näsan/Kappan, övers. Nils Åke Nilsson (Trut Publishing, 2015), s. [6]-[14]

Encyklopediska artiklar | Encyclopedia articles

”Tor Hedberg”, Svenskt översättarlexikon, 28.11.2016

”Bertil Malmberg”, Svenskt översättarlexikon, 18.11.2016

”Karl Vennberg”, Svenskt översättarlexikon, 3.11.2016

”Gösta Olzon”, Svenskt översättarlexikon, 26.10.2016

”Tage Aurell”, Svenskt översättarlexikon, 20.10.2016

”Sven Barthel”, Svenskt översättarlexikon, 12.10.2016

”Allan Bergstrand”, Svenskt översättarlexikon, 13.11.2015

”Lars Gustav Hellström”, Svenskt översättarlexikon, 17.12.2013

”Carl Rupert Nyblom”, Svenskt översättarlexikon, 26.11.2013

”Per Hallström”, Svenskt översättarlexikon, 8.1.2013

– Texterna finns samlade på: https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/medarbetare/Alan_Asaid

Recensioner | Reviews

”En insiders guide till jakten på en pristagare” [understreckare med anledning av Kjell Espmarks Nobelpriset i litteratur – ett nytt sekel], Svenska Dagbladet, 6.10.2021

”Pañcatantra – att få pli på korkade prinsar” [understreckare med anledning av nyöversättningen av den indiska klassikern Pañcatantra], Svenska Dagbladet, 25.3.2020

Recension av Henriette Cederlöf, Alien Places in Late Soviet Science Fiction. The “Unexpected Encounters” of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films (diss. Stockholm, 2014), Ord & Bild, 5/1 [sic]/2015/2016, s. 106-109

”Tarantinos filmer tar hämnd på rasismen” [understreckare om Quentin Tarantino med anledning av Adilifu Namas Race on the QT. Blackness and the films of Quentin Tarantino och premiären av The Hateful Eight], Svenska Dagbladet, 15.1.2016

Recension av Vladimir Sorokin, Snöstormen, Ord & Bild, 4/2013, s. 117-121

”Oavslutad festmåltid med Dante” [understreckare med anledning av nyöversättningen av Dantes Convivio], Svenska Dagbladet, 31.8.2013

”Den roande brutalitetens mästare” [understreckare om Quentin Tarantino med anledning av antologin Quentin Tarantino’s Inglourius Basterds. A manipulation of metacinema (red. Robert von Dassanowsky)], Svenska Dagbladet, 18.1.2013

”Tolkien öppnade dörren till parallella världar” [understreckare med anledning av Mark Athertons There and back again. J R R Tolkien and the origins of The Hobbit], Svenska Dagbladet, 12.12.2012

”Olympiska spel för världens intellektuella” [understreckare med anledning av Gustav Källstrands avhandling Medaljens framsida. Nobelpriset i pressen 1897–1911], Svenska Dagbladet, 10.12.2012

”Alltför onda brygder bakom prisvärd poesi” [understreckare med anledning av Görgen Antonssons bok Ezra Pound, Sverige och Nobelpriset], Svenska Dagbladet, 30.4.2011

”Engelsk forskare bidrog starkt till Pasternaks pris” [understreckare med anledning av The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago (red. Lazar Fleishman, Stanford Slavic Studies 37, 2009)], Svenska Dagbladet, 19.1.2010

Recension av Vidare med Vilhelm Moberg. Åtta forskare om hans författarskap (red. Ingrid Nettervik & Anna Williams, 2009), Tidskrift för litteraturvetenskap, 2:2010, s. 105-108

”Storstarken Vilhelm Moberg lever än” [essä med anledning av Vidare med Vilhelm Moberg. Åtta forskare om hans författarskap (red. Ingrid Nettervik & Anna Williams, 2009)], Borås Tidning, 6.12.2009

”Var generation måste söka Dante på nytt” [understreckare om Dante Alighieri, litterära klassiker, kanonbildning samt ett par nyutkomna Dantestudier], Svenska Dagbladet, 11.4.2009

”Det översatta inte alltid vad det synes vara” [understreckare om bl.a. ”pseudoöversättningar” med anledning av Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in Homage to Gideon Toury (red. Anthony Pym, Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni, 2009)], Svenska Dagbladet, 9.1.2009

– Texterna i SvD finns samlade på: https://www.svd.se/av/alan-asaid

Essäer, artiklar, intervjuer m.m | Essays, articles, interviews etc.

Månadens översättare, Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund, 1.10.2021

”Kolerakarantän förlöste strulige Pusjkins poesi” [understreckare om Aleksandr Pusjkin, kolerakarantän och litterär kreativitet], Svenska Dagbladet, 9.4.2020

”’Lolita’ – det bästa som skrivits för Hollywood?” [understreckare om Vladimir Nabokovs Oscarsnominerade manus till Stanley Kubricks filmatisering], Svenska Dagbladet, 8.2.2020

”Poeten från Märsta som längtade hem” [understreckare om den ryskspråkiga poeten Regina Derieva], Svenska Dagbladet, 15.10.2019

”Litteraturpriset har alltid varit politiskt” [understreckare om Nobelpriset i litteratur ur ett historiskt perspektiv], Svenska Dagbladet, 12.10.2019

”Mellan språken. Spår till liminell översättning”, Tidskriften Kritiker, tema: Översättaren är närvarande, 49/50, 2018, s. [78]-95 [omarbetad version av magisteruppsatsen ”Mellan språken”]

”’Det blev ingen amerikan i år heller’” [understreckare om Nobelpriset i litteratur utifrån ett amerikanskt perspektiv med särskilt fokus på New York Times rapportering från början av 1900-talet till i dag], Svenska Dagbladet, 10.10.2015

”Vadslagningen sätter snurr på priset” [understreckare om vadslagning och Nobelpriset i litteratur i anslutning till årets tillkännagivande], Svenska Dagbladet, 11.10.2014

”Yeats och Nobelpriset” [essä om Nobelpriset till W. B. Yeats], Kulturdelen, 11.12.2012

”Fantastiken ett andrum för rysk litteratur” [understreckare om rysk science fiction i allmänhet och bröderna Strugatskij i synnerhet], Svenska Dagbladet, 25.11.2012

”Motiveringarnas pregnanta formuleringar” [understreckare om Svenska Akademiens motiveringar till Nobelpriset i litteratur], Svenska Dagbladet, 12.9.2012

”Thomas Mann och Nobelpriset” [essä om Nobelpriset till Thomas Mann], Kulturdelen, 25.9.2012

”Fantasiflykter alltför långt från verkligheten” [understreckare om Karel Čapek och Nobelpriset i litteratur], Svenska Dagbladet, 16.7.2012

”Fantastiska romaner inget för Nobelpriset” [understreckare om H. G. Wells, Aldous Huxley och Nobelpriset i litteratur], Svenska Dagbladet, 15.7.2012

”Rysk sf och fantasy: ett samtal med Alan Asaid” [intervju av Johan Jönsson], Catahya.net, 12.3.2012

”100 år sedan Maeterlincks Nobelpris i litteratur” [essä med anledning av att det gått hundra år sedan Maurice Maeterlinck erhöll utmärkelsen], Kulturdelen, 10.12.2011

”Warum Thomas Mann den Nobelpreis wirklich bekam” [essä om Nobelpriset till Thomas Mann], Süddeutsche Zeitung, 7.12.2011 (övers. Kristina Maidt-Zinke)

”Fokus på svenska Nobelpriskandidater i litteratur” [historisk exposé utifrån Nobelkommitténs utlåtanden med anledning av priset till Tomas Tranströmer], Kulturdelen, 7.12.2011

”Mandelstam – en sovjetisk översättningsskandal” [essä om Osip Mandelstam och sovjetisk översättningskultur/kulturpolitik under senare delen av 1920-talet], Kulturdelen, 6.11.2011

”1934 fanns förhoppningar om två Nobelpris till Peru” [artikel utifrån Nobelkommitténs utlåtanden med anledning av priset till Mario Vargas Llosa], Svenska Dagbladet, 16.9.2010

”Sillanpää voitti vastahangan” [essä med anledning av att det gått sjuttio år sedan Frans Eemil Sillanpää erhöll Nobelpriset i litteratur], Helsingin Sanomat, 9.12.2009 (övers. Saska Saarikoski)

”Spelet bakom Finlands första Nobelpristagare” [understreckare med anledning av att det gått sjuttio år sedan Frans Eemil Sillanpää erhöll Nobelpriset i litteratur], Svenska Dagbladet, 5.12.2009

”Nobelpris och politik” [essä om Nobelpriskandidater under sent 1950-tal i allmänhet och Boris Pasternak i synnerhet], Borås Tidning, 11.10.2009

”Så ratade Akademien kvinnorna” [understreckare om kvinnliga författare som nominerades till men aldrig tilldelades Nobelpriset i litteratur], Svenska Dagbladet, 26.9.2009

”Våldsam debatt i Akademien när Lagerlöf valdes” [understreckare med anledning av att det gått hundra år sedan Selma Lagerlöf erhöll Nobelpriset i litteratur], Svenska Dagbladet, 25.9.2009

”Den vilda festen som kom av sig” [understreckare om jazzpoeten Joseph Moncure March och hans epos The Wild Party], Svenska Dagbladet, 27.7.2009

”Översättaren tar plats på parnassen” [understreckare i anslutning till lanseringen av nätencyklopedin Svenskt översättarlexikon], Svenska Dagbladet, 18.7.2009

”Fitzgerald framdragen ur skuggorna” [understreckare om F. Scott Fitzgeralds novell ”The Curious Case of Benjamin Button” med anledning av David Finchers filmatisering], Svenska Dagbladet, 24.1.2009

”Triewald gjorde karriär som smakdomare” [understreckare om Samuel Triewald och tidig svensk ”litteraturkritik”], Svenska Dagbladet, 29.10.2008

”Rysslands erotiska dragning till Georgien” [understreckare om Kaukasienskildringar i den ryska litteraturen och Osip Mandelstams Resan till Armenien], Svenska Dagbladet, 2.10.2008

”Översättaren sätter prägel på Nobelpriset” [understreckare om Nobelpriset i litteratur i relation till översättningsfrågor utifrån Nobelkommitténs utlåtanden], Svenska Dagbladet, 17.7.2008

”Den ryska cykeln. Om Sorokin, putinismen och litteraturen”, Hjärnstorm, 91, 2007, s. 18-20

– Texterna i SvD finns samlade på: https://www.svd.se/av/alan-asaid

© 2023 Alan Asaid