Om|About

Jag är litterär översättare från i huvudsak ryska, engelska och franska. Med viss regelbundenhet medverkar jag i tidningar och tidskrifter och har tidigare i flera år agerat tidskrifts- och annan redaktör. En period undervisade jag i litterär översättning och rysk litteratur vid Uppsala universitet, där jag även skapade sommarkursen ”Från Gogol till Gluchovskij. Rysk fantasy och science fiction”.

… född i Moskva, uppvuxen i Stockholm. Har sedan ett tiotal år bott och verkat runtom i Europa – Paris, Lissabon, södra Spanien – men särskilt i Italien och Rom, och numera mest i Tyskland.

… utbildningsmässigt litteraturvetare med översättningsvetenskaplig och idéhistorisk profil. Innehar även magisterexamen i Litterär översättning från Akademin Valand. Är sedan 2017 ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur. Medlem i Sveriges Författarförbund.

… även verksam som författare, och publicerar då och då texter i tidskrifter. Har under försommaren 2020 utkommit med trilogin eller triptyken Det tysta häftet, som består av dikthäftena Kröningar, Harsvariationer (om våren) och Frö (småskriftserien Pamphilus, Ars Interpres Publications) samt samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (Ars Interpres Publications).

I am a Swedish translator, writer and literary critic, of (”Where’re you from?”) Russian, Ukrainian-Jewish and Iraqi-Kurdish descent, donning an Arabic sounding surname, living in the countryside outside of Bonn, Germany.

I was born in Moscow but grew up in Stockholm. Throughout the 2010s I traveled and lived in a minor smorgasbord of countries – France, Portugal, Spain, Switzerland, Germany … and Italy, where I mainly resided in Rome.

I have worked as a lecturer at Uppsala University, teaching literary translation and Russian literature.

Currently I combine various forms of writing with literary translation, primarily from Russian, English and French. Additionally, I have been a member of the working group for literature (arbetsgruppen för skönlitteratur) at the Swedish Arts Council (Kulturrådet) since 2017.

My translations include works by F. Scott Fitzgerald, Amy Lowell, Theresa Hak Kyung Cha, Nikolai Gogol, Fyodor Dostoevsky, Anton Chekhov, Mikhail Bulgakov, Gustave Flaubert, Marcel Proust, Charles Dickens, Alexander Pushkin, Nikolay Gumilyov, Leo Tolstoy, H. G. Wells, Daan Heerma van Voss, Honoré de Balzac, Osip Mandelstam, Tomas Venclova and Regina Derieva.

My own writings have appeared in various periodicals in Sweden.

I have also published four poetry booklets: the trilogy or triptych Det tysta häftet [The Silent Booklet] – Kröningar [Coronations], Hartsvariationer (om våren) [Rosin Variations (in spring)], Frö [Seed] – constituting No. III, IV and V of the chapbook series Pamphilus – and Här : Översättningar ur Det tysta häftet [Here : Translations from The Silent Booklet]. All printed in Leipzig, Germany, and published by Ars Interpres Publications in June 2020.