Om | About

Jag är … verksam som litterär översättare från i huvudsak ryska, engelska och franska. Med viss regelbundenhet medverkar jag i tidningar och tidskrifter samt arbetar som förlagsredaktör. En period undervisade jag på olika nivåer (från grund- till avancerad nivå) i bl.a. litterär översättning och rysk litteratur vid Uppsala universitet, där jag även skapade sommarkursen ”Från Gogol till Gluchovskij. Rysk fantasy och science fiction”. Våren 2021 undervisade jag vid Lunds universitet och var ansvarig för distanskursen ”Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall”.

… född i Moskva, kom till Sverige fem år gammal våren 1989, växte upp i Stockholmstrakten. Har sedan ett tiotal år bott och verkat runtom i Europa – Paris, Lissabon, södra Spanien – men särskilt i Italien och Rom, och numera mest i västra Tyskland.

… utbildningsmässigt litteraturvetare med översättningsvetenskaplig och idéhistorisk profil. Innehar även magisterexamen i Litterär översättning från Akademin Valand. Tillbringade en olympiad (2017–2020) som ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur. Medlem i Sveriges Författarförbund.

… även verksam som författare, och har genom åren publicerat en rad texter i tidskrifter. Under 2020 utkom trilogin eller triptyken Det tysta häftet, som består av dikthäftena Kröningar, Harsvariationer (om våren) och Frö (småskriftserien Pamphilus III-V, Ars Interpres Publications) samt samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (Ars Interpres Publications, i serien Scandinavian Wind Rose). Detta följdes hösten samma år av Tillägg till Det tysta häftet: Sådd, Etui-(x), Sådd II (Pamphilus IX-XI) samt i slutet av året av det avslutande tillägget Cæsur (Pamphilus XII). Detta utgör första delen i det poetiska projektet Den aleatoriska skriften. Våren 2021 utkom andra delen: Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III (Ars Interpres Publications, i serien Scandinavian Wind Rose). Skrott och Addenda (Skrott) (Pamphilus XXIV, två delar), som utgör Medelbart tillägg till Det tysta häftet, samt projektets och skrivsättets förmodade avslutning, publicerades i oktober 2021.

——————————————–

I am a Swedish translator, writer and literary critic. I was born in Moscow but grew up in Stockholm. Throughout the 2010s I traveled and lived in different countries – France, Portugal, Spain, Switzerland, Germany … and Italy, where I mainly resided in Rome.

I have worked as a lecturer at the universities in Uppsala and Lund, teaching literary translation and Russian literature. Currently I combine various forms of writing with literary translation, primarily from Russian, English and French. Additionally, I was a member of the working group for literature (arbetsgruppen för skönlitteratur) at the Swedish Arts Council (Kulturrådet) between 2017 and 2020 (4 years).

My translations include works by F. Scott Fitzgerald, Amy Lowell, Theresa Hak Kyung Cha, Nikolai Gogol, Fyodor Dostoevsky, Anton Chekhov, Mikhail Bulgakov, Gustave Flaubert, Marcel Proust, Charles Dickens, Alexander Pushkin, Nikolay Gumilyov, Leo Tolstoy, H. G. Wells, Honoré de Balzac, Osip Mandelstam, Tomas Venclova, Regina Derieva, Józef Czapski and Arvo Mets.

My own writing – essays, articles, etc. – has appeared in various newspapers and periodicals in Sweden and other countries.

I have also published a series of poetry booklets: the trilogy, or triptych, Det tysta häftet [The Silent Booklet] – Kröningar [Coronations], Hartsvariationer (om våren) [Rosin Variations (in spring)], Frö [Seed] – constituting No. III, IV and V of the chapbook series Pamphilus – and Här : Översättningar ur Det tysta häftet [Here : Translations from The Silent Booklet] (Ars Interpres Publications, Scandinavian Wind Rose). This was followed by Additions to The Silent Booklet: Sådd [Crop], Etui–(x) [Case-(x)], Sådd II [Crop II] (Pamphilus IX-XI) and Cæsur (Pamphilus XII). This constitutes the first part of the poetic project Den aleatoriska skriften [The Aleatoric Writing]. The second part of the project – Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III [The Voronezh Variations (from the Mandelstam Notebook) I-III] – was published in March 2021 (Ars Interpres Publications, Scandinavian Wind Rose). Skrott [Core] and Addenda (Skrott) [Addenda (Core)] (Pamphilus XXIV, two volumes), which constitutes a Mediate addition to The Silent Booklet, and seems the completion of this poetic project, was published in October 2021.

© Alan Asaid 2021