ur Matar fjäril (tillägg till Det tysta häftet)

 
Matar fjäril
Matar
Fjäril
Matar fjäril
Matar
Fjäril
Matar den
Så
Föder den
Om kall
I kylslag
Matar fjäril
Ändå
Matar den
Varm
Matar
Fjäril
Blå
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Matar så
Matar föder upp
Matar fjäril
Blå fjäril blå
Vit fjäril född
Matar fjäril så
 

 
 
 
 
 
 
En liten mun
Genomlyst
Vid stängslet
Liten slagen mun
Genomlyst
Så ren
I regn
I sol
Så född
En liten
Slagen mun
Mot stängslet
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Om kall
I regnet
Talar till
Talar då
Matar den
Så
Fyller den
Så
Matar den
Matar den
Så
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Blå fjäril
Liten sådan
Är den
Flydd|skydd
Mycket mindre
Ändå
Och jag
Liten slev
Mot gommen
Slår och vattrar
Den lilla
Kluvna
Kroppen
 

 
 
 
 
 
 
Matar den
Så
Om kall
Slår och föder
Sådan den är
Med alla kläder
I vinden
Slår varje slank
Il mot spröt
Vill men får inte
För sitt arv
För varje skull
Det är så
Det är så
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Ändå
Och vill väl
Men ingen här
Som hör
Inga andra
Smek och lekar
De saktade
Rentvådda
Öppnade
Och mjuka
Agnade små
Låter dem
Låter bli
Med slev
I revan
Stor liten
Mun
Öppen vid
Äpple vid
Skivan så
Men matar
Matar
Ändå
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Rund och blå
Med ögonen
Vindgröna slutna
Och jorden
Som mörknar
Som klädet
Av mark
Föder den
Sakta
Öppnar
Smeker
Leker
Vill väl
Men räknar
In och ut
Mellan
Varje tugga
Så
Så
Öppnar
Och slår
Föder
Ändå
 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Blå och god
Med sin skråpuk
På sned
En lek
En tavla
Sedd
Med öppna
Leendet
Så
Blå
Mot stängslet
Grå
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Vid ragnalek
Och liten
Kind
Som glöder
Vill väl
Vid strå
Föder
Upp i jord
Varje sandkorn
Lyser upp
Mot marken
Slår den
Slår den
Ändå
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Matar den
Redo
Så ren men
Allt av
Ondo
Ändå
Blå fjäril
Öppen
Slagg av
Ört och kropp
Som glött
Vid strå
I regn
Och salt sol
Öppen
Tvådd
Ändå
Matar
Fjärilen
Så
 

 
 
 
 
 
 
Matar
Matar ändå
Fjäril med
Ångad buk
Med lösrepen
Och vändningen
Mot stängslet
Runda skäl
Vid skäl
Vid skäl
Och ändå
Öppen
Slår
Och
Sår
Och föder
Mellan
Tugga en
Och tugga
Två
Sår dem
Mot änglabukrand
Hand för hand
Fjäril i taget
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Öga intill
Ett öga
Så
Och varje
Rad
Vid
Rad
Och fjäril
Klorna in
Och munnen
Salttvådd
Och rosig
Och glödd
Där
Så
Ändå
En liten
Kropp
En sådd
Förfaren
Tvinnad
Fjäril
Nådd
 
 
 
 
 
Matar fjärilen
Så
Med stängselgrönt
Och små
Grönvita
Tandade
Skuggorna
Små
Vill den
Väl
Vill den
Nära
Ändå
Som den
Matades
Ren
Och vit
Så blå
Liten
Fjäril
Slå
Matar den
Matar
Den då
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Med sked
Med varje
Ansikte
Bredvid
I vind
Och stängselregn
Och skuggsol
Vänligt
Öppet
Som skallet
Når den in
Det in
Det ut
Med fingrarna
Så
Slår den
Slår den
Ändå
 

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Matar den
Ren och rund
Och grunden
Öppen vid gräs
Än vid sten
När jag
Blir sen
Öppen och
Ren
Vid fjärilens
Ögla
Ändå
Dess mun
Fyller den
Matar den
Så

 
 
 
 
 
 
Förenar sig
Med fjärilen
Så
Medan orden
Ännu
Brann
Och det
Sprang en
Liten skugga
Vid rosen
Som luft
Bar den
Sig ut
Och klädde
Sig stor
Smågräset
Vissnar litet
Ändå

 
 
 
 
 
 
Matar den
Så
Litet skev
Ändå
Fjäril
Drillad
Att slå
Mellan
Tuggorna
Små
Vilan
Stor
Vid
Sol
I skuggland
Varje sena
Hörd
Gör
Sig större
Vid sol
I regn
Liten
Skalad
Skida
 
 
 
 
 
Matar den
Sådan
Och vattnar
Så
Renare
Ut
Renare
Vid det
Varma
Stängslet
Lilla
Slaggvintrat
Vattrade
Djur
Med ögon
Runda
Förhör
Dig
Vid
Stängel
Och strå

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Matad
I vändningen
Så
Liten
Och sluten
I ringen
Men
Matar
Ändå
Ros i
Guld
I
Regn
I
Sol
Varje
Hand
Vid
Handen
Ändå
Matar den
Så

 
 
 
 
 
 
Matar stort
I lindan
Vid stängslet
I solen
I vändningen
Stor
Mycket liten
Vid grund
Större i
Luft
Ändå
Mycket
Hungrig
Och född
På det
Ringa
I vatten
Och luft
Matar den
Då

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Matar den
Stor
Och föder
Länge
Vid stängel
Och grund
Varje jord
I sig
Sluten
Vid ord
Matar fjärilen
Blå
Större än
Högre ändå
Matar den
Matar den
Så

 
 
 
 
 
 
Gråtfjäril
Hungrig
Och
Övervintrad
Matar den
Då
Med färska
Spjälor
Av grönt
Vilar den
Så
Vid hand
Och stomme
Med sitt
Gölskratt
Rund
Och sund
I sin
Gråt
Värdig
Att föda

 
 
 
 
 
 
Matar fjäril
Med ärliga
Ögon
Och mun
Som förstår
Vilar den
Ren
Och hel
I vindan
Som ett
Slutet
Ark
En lek
I vinden

 
 
 
 
 
 
Matar den
Matar
Fjärilen
Då
Matar den så
Som den är
Matar den
Föder den
Matar fjärilen
Matar den
Matar ändå
Matar fjäril
Varm
Blå

© Alan Asaid