ur Gröna, vända

 
 
 
  D e t d o f t a r i s, v i n o c h m y n t a
–  Jelena Sjvarts, Homo Musagetes (1994)   Is  doft  .,  sommar
 

Is  doft  .,  sommar
   Mörka djur,   klang.blandar
Djuphavsol,   mörka gröna solgång
   Över fält, guld-mot-guld, i  nedgång ,

(SYDD,U)

Så ,dagen,   gror,   nedanför:   berg, dal,  skugga,
, sådan ,   så ,

(SYDD,U)

    Hur isen  doftar   ..natt och.dag,
 Hur  regnet   sluter -,ögonen, och ler .i-sig
    En båge, en   förväntan , trogen .grodd-i-grodd,

(SYDD,U)

Löser  ut-barnen , varje  för   sig,  utantill
    Öppnar  d e     som, mina

(SYDD,U)

   Och hennes  drag -dröm, i-slungan  : öppna,  strängare,  mer
 Skarpa      ett blont    ett draget    inte-hon   som
   Visste-jag    som jag    i längtan, långa, långa – längtan
 Och  hon, den andra     -där      ,regnbågad    ren, med blåblick
  Rund,   omsvärmad,        inte-trogen   inte-gjord,   inte   jord,än
 


 
 
 
   Fregatter   (frukt,   is, -sommar)
 
 
Fregatter   (frukt,   is, -sommar),  m.mohn-ser , sedd,
Utan   lu,ss,  sätter-der  sturmar, vänder,  vänder, vänder,
   Med .ffr   från sig,  fyra -fyrad,  fyra  sedan -ut!,  men
Fyller  havet,  mim-igenom.   Gest,gest,  vilad, utantill-jag ,j

(SVALL,-JORD,.,)

Ville  ut    ,biläggas,   utan a  ,a, , att  at ,
   Att vara   intill, i jorden,   myllad, grodd
En stilla, sol,    en jord,    som gör   så , renare
   Och inåt, så,  och   inre   -renare,  ändå , så:gör

(SVALL,-JORD,.,)

   Taktmun  .tår., , gråskalad,   den
Snabba   .notskriften   -ögnad
    Sländorna    ,mörksolar,   värmda
 En  katt , andra   där, gyllene   svärmar , gröna ,

(SVALL,-JORD,.,)

    Över,över    det -,nötta,   över,  selen,som
  Sten.   Öglad.-,    tror, vill      över den   slipad, över
Den   .som-det   nötta ,   och väderjord   uttagen
    Mjölig  -strödd     ,uttagen   ,   det biter sig, nöter, föder .

(SVALL,-JORD,.,)

Lugna   stenögon, stenvinklat , över-hav , som i sikten, våndad
   Och under: i lugn ,över,   under, i  -lugnet   silat ,det-hav gjort
Ville, väl ,   men öglan,  bjöd -gjorde   ville, ett -skäl  ,en jord .
   Förgör  dig, tvår,  i rening,  nog- lugnt, mycket-grönt , länge,

(SVALL,-JORD,.,)

    I en ,de nära  id   som slår,
I den   :smala   vinkel.-  ropad
  Vill, di    somnar,    moln-mjölk
Vill, under   .över, dig,   i-   som ,fåle

(SVALL,-JORD,.,)

Mörka  klen-regn, mörksol ,  över grönt,
Det   sandiga    barnet,   mörkt -ljusare mot
    Havet    vill , ljusblås  ,tyst ,  tyst
Vill,     enkelögon,     nosad,trodd,  vänd -ljus .ljus

(SVALL,-JORD,.,)

S s  stinn , stor,    skövlad ,  stammar-djur, stam.jag, stammar,
   För -mig   ,ljusas     i lögn, vill-tro ,  ut! ,ens , snarad
     Och vlå,  i flådd,minns,  ett-djur,   flåsar,runt , väldig-  ut!
Med   selen , tung,-grepp   över.dess,   ansikte.rutat  - vänt,vänt

(SVALL,-JORD,.,)

Jag -min  egen-sol,   min egen, i regn-förda , utför-sig
Utan   att snegling,   en regn-i repet,  sneddat
   I fönster-  sett,  ut!   Varför ingen  -där, ingen där
Som  vi antror gör, fästar-i ,  med djurögon, djurmunnar , två,

(SVALL,-JORD,.,)

En skenad  -frukt ,djupkött,  släpper-jag   lös den, förd -runt-vägen
   , i öglan  jord,jord  över dess ansikte.  Huvudfrukt, lögnfrukt , i
Vinden,  vindad, vind,vind,    över -sig,   enda-ljus   över sig,  inte,
   Som vill,vill   medan , amm-rän   res ,  över-dig,  frukt-skådad,.,,


   Förvarar   mig,i   annans-mörka   skål-
 
 
Förvarar   mig,i   annans-mörka   skål-
Ser  vatten öst, det leker    det vintrar-sig
  Mina-händer, i mörkan.skål-vägd, vägrar,
  Hinna, medan,   sol-är,   medan  alla vägrar,
Och infinner sig,s å, så , s å  --iring,i ringning

(DJURT,STOR)

Blöt måne, stavad .en  blå, en grön ,ringlek, månad,
Varjehinnan ,med ,sluten.gom,myntad , löst,starr.skratt.
  Vill ihinnan.i vill , men   vattengjort,   tudelat, stort,
  I lindninge, uttaget, vattrar-sig,   ut,ut,   medan grönt
Är  i sinne,leker,  vänder, det,   allt-allt,  medan vi,är ,är

(DJURT,STOR)

Rödlöder   med, men.det -måste.höra – till, som öglan,
Röda  kind, -närmare,djur – erinran-om-lek , en grind,
  Ser ut, utanför: redan   sol, dag   grydd -gräs,  sol.i-jord
  Och öppnar, ser . varje:  skårad,  rödan .sig,  över mig,
Och grop, en grund,  en öppning-som   och vill, vaknar ,

(DJURT,STOR)

Grönvätskad , men-måste   ,öglas,    vind,vind,  solad.brant. –
Förväntan, på-    sluter upp,   ut.ut,   men   vänder, igen .ut
  Huvudtrott , en.  I jord.satt – grodd, sätter,  revor,spänner,
  Tält-sol , upp,   ut.tudelat,  i-öppning,  ingår, ut, men satt,
Igen, och genom-  ut,ut -vänder,   sätter,de,de, dem,sätta, ut,

(DJURT,STOR)

Tror sig,-tillhörd   -i,det-gröna, sig s ,g säg,   utanför, anför,
Sig  -själv, i skrud,   i skuggan-sol, i mörkan ,  tvår sig.sätter,
  Öppnar,ögat,  en sol-dag väljer, väger, allt, spann.spann ,vid
  Gräns ut,   satt,han ,  med-mun ,två-fingrad,  öppen,gjord –
För sig, själv, underifrån, från,grodd,  i -ijord,  tvådd, ren, särkad,


 

© Alan Asaid