Theresa Hak Kyung Cha, Exilée
EXIL
EXILE
ILE
É
É  E
 
 


 
 
 FÖRE     NAMN
INGET     NAMN
INTET   ANNAT
INTET   ANNAT ÄN GIVET
EFTER    FRÅNVARANDE     FÖRE
NAMN
UTAN NAMN
ETT   INGET  NAMN
          INGET   NAMN
MELLAN   NAMN
NAMNGIVEN


Där.    påbörjat.     redan
där.     rum.       rummen.     som är.     allt lämnat som är.
Inifrån.
vit       inuti vit       vitt brus       vit vind
snö.     skuggor.     ljus       vind       skugga
Där.     har börjat.     är på väg.
där redan.       redan förbi och
redan där igen.   rum.       rummen.
vitt ringande rum.
rummen.       Inifrån.
vind.     skugga.            i skuggan.


Och Nu.       Nu mellan och utom
Utifrån.
mellan den faktiska
till en annan faktisk närvarande.
hur många närvarande.     hur många.       samtidiga.
växlande.
att följa dagsljuset till slutet.
på dagsljuset
 
tio timmar tjugotre minuiter
sexton timmar före denna tid
 
tio timmar tjugotvå minuiter
sexton timmar före denna tid
 
tio timmar tjugoen minuit
sexton timmar före denna tid


Baklänges.     från baklänges bakifrån långt bakåt.
till Denna       Denna fantombild/icke-bilder
nästan icke-bilder       utan bilder.     varje ante-
ögonblick       ögonblick inte längre.     inte längre ett ögonblick
ett ögonblick ingen varaktighet.     ingen tid.     fantom ingen synlig
inget namn ingen varaktighet inget minne ingen reflektion inget eko


Två gånger två gånger två
har sagts       en ovanpå undertill en annan.
innan den andra anländer och följer
den nästa andra
två gånger två gånger en ovanpå undertill en annan före
den andra anländer och följer den nästa
 
Utifrån, utom all resterande rest,
resten som den enda skuggade delen.     i skugga.
det enda sett föreställbart       föreställning     var det resterande
märke som lämnats kvar
ljus mörknar
förflyter.     mer så än någonsin.     mer än någonsin.
mer än någonsin förr.     än mer.     deltagandet.
delta.     vänta på.     vänta in.     väntad.
inväntad.     vägd.     en sekvens.     en kronologi.
det enda sett från    utsidan var föreställt     var skuggat
eller lämnat  omärkt var drömt  var raderat
var fantasi var fantom


Av forna.     minnen.     lämningar.     fordom
nyligen.     nyligen förflutet.     i tempus.   i konjugationer.
i numerus.     i kronologier.
pluralt förflutet som ägt rum på förhand
i artikulationer tungomål
som ägt rum på förhand
upphävning       utradering
den där platsen det där tinget det enda tinget
den enda platsen ersatt med tempus med konjugationer
med numerus med kronologier
pluralt förflutet som ägt rum på förhand


Det väntar       det vet ej att inte vänta
på andra sidan       vänd åt sidan       i bakvänd
tid     bakifrån
tar tid.       bara en fråga om timing.
bida tid.       det väntar.
den andra sidan bakifrån till mötes
Denna väntan att möta den andra riktningen
i förväg som är endera eller båda som kommer.


Mindre och mindre       minst av alla
ting
av mindre
ting       skuggor       vissa.
vissa tider.       slutliga.       slutliga tider.
minst av alla skuggor som mest            som mest
vissa tider.
Här.     att ha hänt.     Oundvikligt
skepnad jämnt skingrad jämnt upplyst
exakt.     utan att definiera.     definiera lika väl.


Där.       har börjat.       redan.       som är
allt lämnat som är.       där.       rum.       rummen.
inifrån.       vit.       inuti vit.
vitt brus.       vit vind.       snö.       skuggor.
ljus       vind       skugga
där har börjat       är på väg dit
redan.       redan förflutet och redan åter där.
rum.       rummen.       vitt ringande rum.
Inifrån.       vind.       skugga.       i skuggan.


Som ett standardmärke en standardmärkning
bevarat som märkning,  upprepad,  har alltid
upprepats så länge jag kan minnas, började före,
till och med före min tid.
spårad som standard för märkning
 
(upprepad som åkallan
av det där tinget av det enda tinget
det där tinget och den där platsen)
 
kan inte hjälpas.    från början som upprepad
som standardmärke standardsår
bara ännu ett slumpmässigt namn  ännu ett givet ej
att upprepas åter av slump.      slumpmässigt där,
att upprepas åter för att förbli som märkning som sår.


Förneka.
endera.     båda.
endera endast som         annat       endast som annanstans
PRESENS     AKTIV
PRESENS     PASSIV
PRESENS     AKTIV
PRESENS     PASSIV
endera båda modifierade meningar
fraser
tempus
ögonblick för ögonblick av modifiering
modifierad varaktighet
mening.     fantomfras för frånvarons skugga
frånvarons egen.     som egen, fantomdefinitioner.
destinationer.


NAMN – NAME – NOME
KÖN – SEX – SEXE
FÖDELSEORT – BIRTHPLACE – LIEU DE NAISSANCE
FÖDELSEDATUM – BIRTHDATE – DATE DE NAISSANCE
MAKA/MAKE – WIFE/HUSBAND – EPOUSE/EPOUX
X  X  X
MINDERÅRIGA – MINORS – ENFANTS MINEURS
X  X  X
UTFÄRDANDEDATUM – ISSUE DATE – DATE DE DELIVRANCE
SISTA GILTIGHETSDAG – EXPIRES ON – EXPIRE LE


en dörr en natt ett fönster upplyst ett tåg en
stad en stat ett folkslag
Nytt namn givet
y  tt  e  r  li  gt av slump ur tur en lyckträff annat.
någon dörr någon natt något fönster upplyst något tåg någon stad
någon stat något folkslag ett namn något namn till ett
givet namn

 
 
 

 
Flyttade in mot Tiden.     fortsatte försvinna
lite i taget       i stycken.    från lem till lem.
precis till slutet.     och mot slutet, åter igen
lite i taget, i bitar.
natten föll.     två gånger.       det snöade.
det glömdes.     några steg bort.       från rummet.
några få steg.     två eller tre.     armlängd.
utifrån gled fönstren.
glömt vitt     en sikt, mot slutet.
Inifrån allt det som någon gång någonsin blev
Inuti.     begravt.       slut till slut.     glömt.
åter och åter

Theresa Hak Kyung Cha (1951–1982) föddes i Pusan, Korea, och flyttade elva år gammal till USA. Diktsviten Exilée utgjorde från början textmaterial till en videoinstallation med samma titel. Texten publicerades sedermera även separat – jämte den besläktade sviten Temps Morts – i antologin HOTEL (Tanam Press, 1980), som samlade texter av olika bildkonstnärer. Ovanstående är en ställvis lätt reviderad version av den översättning som publicerats i tidskriften Hjärnstorm, 111/112 (2012), en översättning som följer den originalversion som återfinns i volymen Exilée and Temps Morts. Selected Works (University of California Press, 2009).

© Alan Asaid & UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive. Får ej användas utan tillåtelse.