Sextetter till minne av kejsarens skratt

L u f t e n d a l l r a r a v j ä m f ö r e l s e r.
I n g e t o r d ä r f ö r m e r ä n e t t a n n a t,
– Osip Mandelstam, "Den som funnit en hästsko" (1923)
 
 
  I
Det inlindade skrattet, utför-bart, .länge utan -ankring
Förestavades jag. Något,.  Ville, jag  något-mer än salvelse ,
 
Klotdjuren , stumma.av-heder , undangjorda, förda till-ifrån,
I mörkan, jord-i-jord,  en-klotning, vidgning,, sneddning, i
 
Förvandling ,tror-i-sol, i-regn,  men håller, mig, fram, i öppning,
Räcker, fram.för-att höra-  föra -närmare ,ändå , tillhörig,och-värmad.
 
 
  II
Fågelnäbb-, är fågelguld ,- ,som om-den, tillhörde  -någon-annan ,
Någon  mer. -tudelat ,-rutad ,  mer -mörkad  i-grunden , i-jorden ,
 
Inifrån -kommen, grunt -gärnad,  och -minneslåten , förd-intill, i-
Rutningen, skrafferat -lösgjord , utantill-ställd , i lutning, i -verkning,
 
Medan . ensam-är,  och fågeln .ut-sjungen , i -vind, i -regn, under-sig
Tvagen , med vatten , som-kronad ,ser.den -hirsguld,  över-sig, renar.
 
 
  III
Ingening .  ingen , ting   för,att   ingenting-är   -nytt ,för att ingen, syns
Ingen,syns intet,,  stomjölksvarm, söt,  klibbar-   det, äpplade, det ,satta
 
Syns inte, inget,  sonlig, stum , en – häst-sko,  fann, bultar, ser , öppnar, -
För att inte, ingen,  för att-intet,  skalat.  Öppnar, upp -igen ,  i åter.-upp
 
Och ingenting, och-inget -väntan , värmer,utanför , ett tält- ett -rum
En mindre-rymd  en.önskan – djupnar, att bäckas, att bäcka-ut att, nå
 
 
  IV
Språng, lekar, vittnande . för-att   inget och -ingen   ,bävan-
Ingen -större, än det  inga. Fakta -sluter, inga.  Ingenting-alls
 
Och rymderna, stinna -nymjölk -fållad , sätter upp , men luften
Stiger, betyder -ingenting. Inga ord, varje ord, som annat-  ord ,
 
Springer, spånade ,  vänder, sätter, sig-  i jord,  igen, i -ingenting
Med mun, med gälat-läte  och-simmar, som fiskar, i luft, i hav.
 
 
  V
Jag  -skriver, mig-själv,  och-rutar   -ut  vänder, om-igen
I ögon- , greparna, ett hö-land, värdigt,  slant-vid-slant,
 
Och slukar, det . inget,  för att -ingenting  finns., skratt
I skratt -inlindat, tvått, med  vändningen, och ansiktet i
 
Sikten . fulguld,  -sol . över -regnlöpan , ansiktsland,
Svartjordade -skåror, remmade, vittnar, de -alla ,i.här


 
 

© Alan Asaid