Regina Derieva, ur De yttre tingens ordning

1. Äntligen fick jag träffa en katt som förstår sju språk, men som inte sa ett mjau.

2. Genom ögat förvissar du dig om varje verklighet, genom talet förnekar du den. Och förintar verkligheten i tanken.

3. En ogrundad hypotes förblir inte mer än en hypotes. Men människor som grundlöst lever endast för sig själva dristar sig likväl att jämställa sig med Augustinus.

4. En bostad man tvingas dela med en tölp är kvävande. Han liknar krukväxten eller yogin, som suger upp allt syre.

5. Avståndet mellan oss och Gud är samma antal steg som vi fjärmades från Honom.

6. Det är inte alltid så lätt med ett alter ego, som då och då försöker såra en och säger: »Än en gång hittar du inte dig själv.«

7. Hela livet har jag omgetts av fördomsfulla människor med, enligt dem själva, fördomsfria sinnen.

8. Alla glömmer vad de ville ha sagt när man låter dem tala till punkt.

9. Om man hela livet bara går mot Öst, kommer man helt säkert till Väst.

10. Det mest kostbara för revolutionären är idén. Revolutionären är redo att offra allt för den, till och med revolutionen.

11. En konflikt blir olöslig först då de bästa hjärnorna lockas att lösa den.

12. Man bör inte frukta människor när de är uppfyllda av vrede, utan när de är lugna.

13. Alla cirkelresonemang är i regel fyrkantiga.

14. Gemena truismer skrivs alltid ut med versaler.

15. Innan beslut ska fattas lyfter en del på huvudet och väntar in tecken från ovan, andra petar sig i näsan och biter på naglarna.

16. Det finns bara en bok som man inte kan redigera: för vissa är det livet, för andra döden.

17. Nästan ingen synd är i sig särskilt förkastlig, om det inte vore för viljan att hemfalla åt den gång på gång.

18. Vinrankan föredrar det vertikala framför det horisontella, medan alkoholisten som avgudar den alltid föredrar det horisontella läget.

19. Är det verkligen värt att leta efter intelligens på andra planeter, när den nu knappt står att finna ens på jorden?

20. Varje varelse har sitt eget sätt att vara. Bara människan lyckas det att vara blind som Disneys sork, döv som en uppstoppad berguv, talträngd som en skata, och högfärdig som en uppblåst kalkon.

21. Ingen hjälte har avstått från att sluta sina dagar i sängen. Ingen hjältinna har avstått från möjligheten att iaktta detta.

22. Även luftslott får ibland restaureras.

23. Allt man spyr ur sig tvingas man någon gång äta upp.

24. Vad som hindrar en från att gå till väders för egen maskin är inte rädsla, utan tanken på att armarna kommer att vara så upptagna av att vifta att man tvingas hålla paraplyer och andra oumbärliga prylar mellan tänderna.

25. Ju mer prat, desto mindre samspråk.

ur Regina Derieva, De yttre tingens ordning. Sentenser, sarkasmer, paradoxer / Publicerad av Bokförlaget Faethon, 2020 / ISBN 978-91-985148-8-9

© Alan Asaid & Bokförlaget Faethon. Får ej användas utan tillåtelse.