Otytt (skårat)

Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα: Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι

Odyssén 9:366


 
Jag  .heter.inte -längre   något.
. -någon  något,- sydd-
 
Jag  heter-inget. Ingen .ting .
   - som. Hörd.  Som -liten ,
 
Fågel djur. -öppnar sig, på-gata
, värdig-sig,   värld,skog, en-grund,
 
 
   (  ,växlad -kråksång.  .trutad , )
 
 
Hjulångan, väntande,  hand -lekt
   Dvala , väldig-  salt-ravin, mened ,
Slakt – var-den   , i skalan , öppnar,
   Sval -stad, vänlig.  Öken-kind,
 
 
Lösa  remmar, rovdjur,  sång-  ständer
   I ämbarets  -djup,  det -juver-ludna,
Klang-klunk, klung-  , som-vatten .vitt-
 
 
Rösen , vilda- klavar   ,musminnet,
   Löst , ett-blad, en väntan -regn,
Som under.  -viskar -längre,  .  ut
 
 
 
   Skalar  -jag,  alltid. -äpplet,
Ett  .röd-kluvet,  ett grönt-
   Zebrans -ansning, ört-ö,
Äpplat: teckningen, stegringen ,
   Sådan sätter  .jag. dem -alla
  Alla,.    De -randiga, randiga,
 
 
Vecklar, en -ljus , grand, i-spår
   -venveken, stängslad : djurbunt
Under,  . en-trädd , en -utlåten ,
 
 
Flyr-vågor ,vördade , verkan ,
   Flydda -över-  sand,språng,
Över -men vatten .,lägga sig,
Lägger, sig,  för a-t-t , för,
   Vill.- visa.  Örta-sig,  ,-större.
 
 
Räcker .ön -  räcker- ön -dess
   Sand.dess- vatten . –till , till-
Räcker , den,ön -räcke. ,stängslat .
  Ropar-  men .-ö ,stum ,varje .gång.
Och  -glöder,   är .   vässar -u p p -enkelt .
    En – ö .   väger .den .  i-handen ,
 
 
   Räknar mig.inte – för,att -jag inte-kan,räknas .
 Färre, än-en , är.jag , färre -ändå, ’ända-ner’ vänd,
   Bortom ,-varje- bo, varje .ledning, tvådd -igensydd,
Märker, inte-av , märkningen , tvagna-sår , tvår,  dem .
   Ser-ut , igen ..härmar,  --,hjärtar-mig,  för att- närmas ,
 
 
 
Rök. Heliga-stund,  en-grottnad, tyst.
   Mäktiga-fågel , mäktig-näbb, med
Guld – i-  djupa. Djupare, finna. Lönt.
  Ända .hit .-    ändå –
 
 
Ansiktets   grå,, ansikte.  Fånga-in ,
Närmar  sig.    Nätet- spätt .utvunnet. –
  Skattar- dig. Utan-gjord, fångar,-in –
Du -skriker- - -   lilla-gråt, funnen , funnen .
I  repningen ,   -i ditt-fågelnamn ,.
 
 
 
Stumma, krav. Ansikts-löss, kröset . o ,
   Medan .vin. är , ed ,  är.en -talan ,
O ., avarter , minns,   ingenting. Ingenting.
Ingen .   är jag.   Medan- ich ,  sluter , sliter ,
 
 
Stycken  av.dem – manskap . två,
   I -käften   , sliter. -upp, kött-
    För en -, en-  varda ,en
Glupska  -enögdhet , varje--  sena
  . .  men  .ler- - - kras- kras - - .
 
 
 
Grop , här ,  för-benen . i ställning,
Rymmer, dem -männen , vinnare,
Mina ,  vän -ben-vitt, lyser , (sol)
   Varm-hett, ville – men driver, , drillas. Sakta.-
 
 
 
    Remmar,ingen - ,igen -blått, i rand.
Ville,fråga , hör -att-det   -kommer , det
   Blir ,  närmare,    beck.  Vill- äng .ångad
  Inte .  ens.   Hur  han-sågs.  Hur- vem -han
    Ens-    vem -var han.  Vem  .
 
 
 
Skuld- sättningen ,,  är-jag ,
  Likväl .ett-  ,över-ting,
Likväl .-svalhöjd , buren-
Av-vind, av-sol . i-regn
Stryker jag -ut-mig,  svalhöjd.
Svalhöjd. Rest -igen,. För-synlig,
 
 
Mörka spår,,-klarögd, i -riktningen
- sned.  Som-sand,  räta-linjerna.
Striderna-i-orden , och.jag, ens.
  Om -jag,ibland – blandad,i-deras
Ögon- en-för -en ,samma .men –
  Sluten,öppen , igen.utanför- rutad-
 
 
 
     Krävde jag. Något-av dig-  för-att
Du- finns-   för- att-du - ,funnits?
   Är du.ens-   tillräckligt - - ,.  Blommad ?
 
 
 
 
Räcker  dig.mig.   ett-finger-i-taget, räcker .
Inte . lite  utan.till .-    ett-grovt, finger, mindre- ’
   Skalar-litet-  flår , sår  -allt.   Skalar,skalar .rensar –
     Det   reder , det .    ett- sått, skört,  litet,-småhand ,
Vilset, satt-   och-hungrig .du-   och jag-som-fån , i-eld.
 
 
 
Drömmer.  Om-små,  ägg-små-  fågel-ungar,
   Vingarna.  Ut-   de  -flyr ,  över . blått, vördar
Luft,    -streck  ,över.  Går de.   Går-igen ,solfyllda,
    Stigande , stjärnade,   de -flyr , fåglar -klasade ,.
 
 
 
De   bor, utan ,att-rymmas,  minns.jag.
   Frånsidorna, de -ensamma -slotten , de
Som -hette, som .hade,   som -närde ,
Vi – ens ,  om-vi .  värjde , vi- satte, om –
  vi-satte. Ägnade , ägnade  ,i värme, i vatten,
    satte, rova,  för-rova,   -fyll, fyll, kropparna
  gröna,  fyll,  .beskan , fyll , fyll, med. Saft. ,
 
 
 
Klot,  -ett-litet , öga, liten
  Människa -öglad, igen,
Fråntydd, i -skuldringen , i
Landjorden , hur de heter,
   Hur -de-stavas.  Men
Jag. Örtjag, stummad,  i
  Förningen - , i-sanden ,
 
 
 
Jagande, heter, ankrande ,
Stavar,d e t -så ,i löpet, bortom
  Skuldorden,  bortom .det.konjunktiva- .
För a.t.t.  .inte- hörd, tillhör -ingenting.
   Participdrottningen ,närvarande, -gjord-
I-ankring,  -gjord,  , för att-höra  -till .
 
 
Lögnen -stavar,sig- själv,är –
  Lögnen .en- ort?
 
 
Finska  öögon ,matar.dem – maatar-dem
   Med -lögner,   tilldrar sig-något, aldrig.
För -att ljuga, ljuga,   .i-närmelsen , i-
  Det åtrått – som-närhet, i-maten , ,vild
  Var-min-  hunger-  din-yngre , du –
    Som -rov, som -jag ,  vi- nära-
Men går, inte.förr, inte. -nu, aldrig.
  För att- dina-ögon , din-muule, ditt-allt.
 
 
 
 
   Stenådrat (land)  .ansikte-i-ansikte,
Blommat,  riktat- , mot , om.   Det -var , en
   Gång,  med-bruk -med-bukt, ,med -händer
I -arbete,   lilla-värld,  trogna , gjorda,
    I  -ring , tvått   och- rutat, .
 
 
 
Skållar dig. Kärlek,  vill ,
   Dvalduvad .märk t , förför
Dig,   s-till-a,
  -
-    -


© Alan Asaid