Mot fägringen (o m s lu te n)


 
 
 
Min    enda  -lycka’   --nedrig-lyckan  muddrad .
    För att   -ställd  ,  för a t t   för -a-t-t-    ,medan.
Gölen – eller-vad-vatten . vad-    vid-träd , allt-gulnat .
   Bara  hettan , varde,   .bara.  varde -   .-    varde  .
Gränslade  , bröd,vid-bröd ,   varje – en  -gräns . ett
    Land.     Varde-    och-killingvarmt,   som-offer, som-
I gult, i påsklammet, -tysta . varde  -  .varde  , varde ,-
 
 
 
    Jakt , den.    i tur.    Ringe.  Ringe.   Blött. 
 I gröd,  -i glöttan-min ,  i glöd-sol . -en rådjursbock ,
   Ett litet -kid . – som-lidningen ,  i värmen.större .vindar. sig.-
Och in -med -rutan .helt,  i vindringen , för-sluten,  tvagad. -ren .
 
 
 
Jag   -löser-ut   e—t—t   -hopp-   en-ljusnad.  Stor ,
   Men -mindre- sen-  en-rodnad-   -som-det -vattrade –
Det  -tyst-a - - ankringar.  -i-brytningen , med.-salt -med
   Vatten-salt-  över . det-grunda.  -  o-turs-rena.   -satt-a
 
 
 
Vet . vet , i-ve .-av , ingen.t  -tror ut. Med -linning,
   Vet.   Att.-jag   har-   -före  -  klädd,-il
Lider, utan .  utanför.   En -bruks , en.grund .,.
   För a—att  -   att- lögna. Stumma , -lugn
Försvinna . -ut -   i bild. i – t-   tvagning. –
 
 
 
   r-y-t-t-l-a-r-   mitt.  Namn -, som-
 ståndar-aktigt, , fäst.  I linorna . det -trodda, ärnade. –
   för -ansning, för - -ett  -gött. Ett .lystet. ett
i-ögonblicks. -svart , för-ett -,   -svar. 
 
 
 
Brunt. Litet. Skeppat. -vullen ,
I   -djurkupan . undrat- för
Att, vara.hel .-  renar-e – en. Skuld-
  Tyst. Styckas. . tyst .
 
 
Jag  bär allt ,vatten , i-mina ,-fattiga-händer,
Jag  .-   som-är,   -vattnet,  utstigen , urlåten ,
   En .mindre- ,  än,   -simmande , är,  vid-bäret,
Självt,    en slup , en – vändning, , över. -- . våg ,
 
 
 
    Hunger -hjärnad , ö-levt.  Förvandlas-mot. , salt- ,kanske.hav .-kanske .
 I näring,   väldad,  vidgad ,  .genom .-öglan ,, via . , en -varsamt  -tvådd ,
    Osäkrad,  .ladda . ,ladd-i – sig. Som.  En -öppning,  en skalvring, -nänns, .
           Men .-hjul . över. -räls -en , tavlad-ruin ,  en- men . jag. Hungrar -mig
Öppen .      jag.hungrar  . -jag- , hungrar-mig-   fast.   -mot.  Sträv.jord. f—ff-
 
 
I   allt. -stillaståendes. Vilja -till-regn,  -i -blött.  Avslut,.
   Intvinga ,d . .  rymmer, bara – färdiga. Hägringar-
Ros-minenn, varma-  -stävade . ställda-  i-lutningen . upp –
   Vid- kind- - förbli. I tvagningen , i blöta-spår.
 
 
Vackra- ögon-blomst -vänd., i , .sig.- en ögling, en-
   Förslutning, tvådd. – i räckningen .-ut-bjuden , vänd
I -hörning,   våders. -djup .-   för-a t t -ansas -vördas .
   Mer  -under- sig.   Mer. -  som .riktning,  utstånden ..-
 
 
 
Brukar .vänder. – tavlan .-  för att  .-räcka .—frukt –
   Är bruket- självt – en -ensam-räckning,  .tvaga-allt-
I sammet .trasar-allt , tilldragelserna -alla-stöpta -i-mall ,
   Längs-skidor ,   .de-sandburna, . stråken -i,. -avig. vila. –
 
 
Lögnbarnet. Förbudsbarnet. –spenvarmt – mot-läpp. Omslutas .
    Suga- ur . ,. I det-bortommjuka . salt.-fångat. Mot-läpp,.
Vänder, igen ,  och-igen ,  vänder.-om .-  vänder. Mig.- som
   Barnet. -  sälat,. -kryper, det-  varsamt. -fram-  ur.kanske  -havet.-
 
 
 
Upp-rättelse.- för-alla --, flykting.hål .. ,.för. alla-gömda. ’
     För. De.  De-alla som-   gräver. Gräver .  i -jorden ,.
   Blinkbarn .- stavbarn ,.gallerbarn .- mjuk.mun . mot-järn .
Och. Grävande. – i tunnlar,.  Smek. En nacke – vänd.  Bål .mitt-i,
   Så länge.  Så.  och-dricker- -,  luften .-  simmar- fram- som- fåglar .-,
 
 
Jag   räcker-fram -, .  min -spegel .
   Och bjuder-  .dig  .att- - - se-
Vind -över-glaset.  Vind-vind , som-
   Säger- se- som -ser.-  och- ,ler-
Och se. – det.enda, samlade-  i ramen .
   Ögon- -grödade.-  och -blåa- spenar. –
 
 
 
 Trollsländad  - flög.-,.jag.    -framåt .ut!
    En-  ranglig.- flykt,.-  en -rodd- en- utväg .
Genom,-  gren – och lövverk .- dags . lång.  Flykt
 - igen-  så- gängligt. -liv.  Så hänger- jag. -  igen .
 
 
 
Mörk-långa-  utståndna. – stund – mörk-kvällat-
  Vatten - . -   och -grönmun . tvår-sig. Trasten . –
i-pölade. – regnlösa- landet- - -  stumnar.  Marken .-
   stumnad. -  vilar- ändå .-  för-a t t . inte- försvinna -.
 
 
 
 Grödans-   ansikten .- i -ansningen – ut-satta, .-
   Vänder- de-  i-sed-  sina-  ögongrönor.  Mot-sol –
För .,väntan .  föröver.- väntar-  alla-  de- stiger-höjda –
   Stiger.-rotlöst-  över- sig.-  tvådda-  och renade-starka .
 
 
 
 
 
 
Blöt-   spene .i-jorden .- som-  vi-vill –växla-ut
    Blir-   grönt. -där. Över-dess huvud – rullar-sig-
För att  -bättre  nå-ljus.  Bättra – inom-sig,.- sin-utgång.
   Mot det  -väldade. Det.  -ankrade-  det-  grönt, -satta- ,
 
 
 
   Jag- är – ombytlig.  Jag – sökande. Är. – eller-kan. –
Som-andra-  de – vilka -  anständigt. -burna – värdiga.-
   Ställer – mig-själv.- fram-   men-rutad- stäckt- vänd –
I – det-   vända.-  över-hord. – djur-vid-djur – är-jag-
   Led-  .för -amning – för-sättning, enda-  och -jag.
För-att-  ändå- bli -  en-hel . en-  liten-del – för-sig.
 
 
Kan-jag-  skallra-’ mindre – vara-mindre- ringlande.
   En-tydligare .  människa -kan .jag-   som-föder, .
Medan – tidslig . medan -som-sättningen – tvådd-
  Rena- ,mig.   Rensa- all-jord.   Och-utföra,, -mig, -mig  ,mig.
 
 
Mörka-  ram – oväntar , målar- allt- som-med- moln,
   Vattnar.  För-närmre.   Ändå . ren öppning-  en-
 Alldeles- given.   Lek .  tvär -denna-  häckling, grön .
   Som-  andra -,de  - menar.  Att- det. Aldrig- går att-höra.
 
 
Ville- en ram – en vidare- ring av-. Tystnande ramar.
   Ett verk . av -stillhet. Av -ro .  ren. I-tron , vänd.
Mot en-  givning,  i taget- vänder, mig-  mot-solarna-alla. –
   Om -så , om -bara. Jag.    Och-endast.  Grävs. Med repen .
 
 
Blodiga, blodiga.,   remsor av. Barn .som jag-lägger på marken.att -torka .
   Skårade. Vittjade.  Trasade- rivna.
   Alla – som-skinningar, vildade.  Hängda-i förtur,
Blodringlar,  alla -som- ledade . vitrade.skoggömda- Målade-klädda... 
   Ut. – varje sena. Ut-struken ,
Lilla.- sydda ,.hem-sydda, yllade-mun ,  som- vi. Senade. Räckte. -
   Det.tysta -i- ritningen . rött-rödare.  -sprött.  Vidare.vid .vid .
 Tyst. Lilla, ,grönskande,-. Spene, ,
 
 
Tysta  sol. Ditt-öga. Var. Och-regn.- ditt-vattnade
Land. – din-törst- större- ändå . när du – vittnar,
   Lägger. -å ,. Örnar-dig.  Stor.- mot-  din-vind -Värld-
 
 
 
  Att -fästa sig.  Vid  -tingen . att -bli -d e r a s  - göra-
Att fästa blad-vid.  Blad.- - med -tysta- fingrar-   - vändas’
   I-riktning – mot-  sol -       vägra sig. Liten  -vägra sig.-
     Som -hästen ,  de matade.  Som.-de-matar-  antikens-häst. –
Som-de matar-   med- ,   ,     . Rosor –
 
 
 
   Att värma sig-   vid- tysta-   lugna-   slott.
Att höra—samman -  med -murverken .- med -fogarna .
   Med – varje.-   rundat- hörn – med-  - allt-   som- - växte .
 
 
 
 
Affärs-blot , , mörk-vingat . med fingrarna- utstyrda.  Mätta- ut –
   Mäta.-  dem – alla-  som-fångar-   pax-sinica-  lögn-djuren .i-hänge. –
Varje -ögla – rening. -på-rening.-   pax- -,. Vill- bara-  litet- fred- .
 
 
 
 Härden .-har-ögon -  eldröda – ögon .  brunna .-
    Varje-  av-dess-   tungor. – bär .- på -  svek .-
Jag- lögnar-   mig-  -en – mask – i-taget- ,.
 
 
 
   En jordbo .-som -  mörklägger-   sig-själv –
I -bunke-   jäser-   över-natt-   och- står fram:_
    Som-  fågel  -fenix-  (buren).
 
 
 
Jag -räknar  -, . hägringar   .   har.jag   gjort-annat- -
   Någonsin -   -för-räkning -  vidgat.- mig-   i-soningen. –
Vidgår – ändå ,. För -alla -  för-de -som-  saknades-  tillstår-
   Meningen -  med -  enskildhet-  med-  avskildhet.-  i-näring.-
 
 
 
   Jag   -gillar-   att. Hålla.   Den-vita. Väggen -nära.
Gillar- att- ibland.-   ta.på-den ,.-   göra- den – till -min  .
   En-  förtrogen . -som- jag- kan- prata- med-  när-det. Skymmer .-
 
 
 
Min-  mörka- lisa- ,huvudbrodd . en -aning .om-en .- sol –
   Ett- vattrat.-  grund .  en – ögling. -  .,.
 
Tysta- silverlila -språng - -i-väntan ,  ger-mig .
   Frö att-  tvinga-  med- sig-,.   In. – gör -jag-mig-
 Ivrar.-   framåt .  fr-fröar-  mig-    intill.  Dig.
 
 
 
Tvungna-.  Blomkropp -- - som -jag.  Håller av-dig-
   Som-   vattnade-  jag. Dig.   Ögonen -  spirade. -grönt. –
I sångerna.-    kyrkorstänglar-   vitnade – i-mån-  varje-springa- fylld- ,-
 
 
 
Där -blomman – är-liten -  är, .jag-  -stor-
   Vill – vandra-  längs.-  havet-  utanpå .allt- vatten .
Mörk – sång- .nött-   av  allt-  av-  all- väntan .-.
 

© Alan Asaid.