Hjärtsked (trio)

 
 
(som) Ljuset över Seine
              (men då:bodde jag i-Rom)
 
Vacker -vänder  om-   för att
    Det -finns  -rum-
Vaccker.vaccer,  så, såckrad, låter, -upp
   Grodlår,finsalt ,grov-t, mörka-röda-tjynke .skall .hundar
Mörka. Lögn.  Löngur, lungust, tavla -med -ben
 
    Ett -skalat , spädbarn .i-diket ,    skidat,kross. spad-över,
Som-över  -i-diket -  .
 
Strör  -mig  -ut  strör dig.  Med fingrarna. Med ansiktet.
Attentatskrattet – lösgjort,  helat. I mjölke -renad  ,tvådd
    Skrattar, löper,  inåt- lerad.  Tvådd -sådd . liten.en .men
 Mörk – tavlad,  -sträckt ,för  att vinnas- att.  Höras – tills
 
     Hans . vägran .   att-vara  -öga  a.t.t.   vara -ögnad,
Hans-ögla ,   väntar, stiger   bord, fall -fall.   Stol-fall ,
    Vägrar -skriker – inte-ögnat,  inte. Sig,  själva-i.-blicken.
 
Rymmer -dröm, skavklor , öppningar,  tält-tak , vänder_
   Om, igen.åter – om.åter, igen-igen , vänder, som -skall
Över  dun , dunträd, trä-öglat -land,   vänder, om- riknar ,
 


 
       (som) .-(selar.)-
 
    Arma kråkan  hankar sig  fram  
        På vägvilad  kost –
Det finns  inga äpplen   sa barnen  
    Det finns inga äpplen  kvar
     Huvudena rullar  det finns ljus
   Det finns   nog-vatten
Och kanske    nog-rum  
     En liten   en.  
  Som vill            (  )-runt
 


 
 
 


     (som) snedfångst, Barents hav
 
Vakuummunnen -ansiktslös –
   Utför den.sig-själv  i-Gryttan .
 
Jag vägrar, att-s y n a s,   hör-bara
    Till -medan   .vatten-är  och
Havet  -örtat ,  stiger-
 
  Min egen  vändning-
Min  egen  -tillhörighet 
     Gyttrad
Och    -klar  ,,

© Alan Asaid