ur Gröna dikter, tysta

Jag  hämnas    för att vara    till
     För att vara   -bevågen  .smalhjärtad,  skör
Där nedanför   mun. En   ,sinad   , vittnets , en
   Ensamseende    -mun
 
 
 
   Jag   hjälper dig   om-bord   om-
Sommaren   -om  -vintern    jag  --låter
Dig   :bestå ,     en vattengrund, en ögla , som
    Jag  tvättar    .renar      i  - jord ,.
 
 
 
Mörka   strama   -hämningsgrönska    grunda
   Ögon hämningar  , hämnd,   över  det  grunda
Över ögonen   spenade , hämningsstjälkar – ingen
Ro   -i grund   -ingen   tid.  Avtagen   i öglor ,
 
 
 
Min   öppnings-grind   .min  ,stjälkade  -närvaro
   I det   stängda, ditt  -öppna   -för varje   ,grund
En gåva, given -  tvår   de lösa   .spenarna,   en
   Fågel   som   ett, djur  ett, guld  ,i sig  .en vikt ,ur -jorden
 


 
 
 
 
Vanliga   hjärtdjuret   grönt.  -väntar,   som
   Varje  strå, var   i sig    en ögla    , en grund
Mot   -egendomen , gjord   för   att synas i mörkret,
   :öppnar,  löper   ut-intill,    och  tystar , det-nalkat
 
 
 
Rör vid   -spenen, dess   jord, smulade, torra,
  Över det   enkla, som    .snavar, sätter sig  
    Självt    .och    -ut   mer,    för att   ,vindat
 I svirade, i svor   .ensam-eder ,   för varje-spene ,
 
 
 
   För att   inte   -tillåta   något,   någon,
För att   ,inte-synas    ,bli  sig.själv, -låta -ut
  Med vingarna, med   spåren, av .grön-rand
  Vid    sandiga   fåran,ut-   utanför,  gjord sig-ut , ut.
 
 
 
Att bilägga   allt,  med jordfångna   fingrar,
   Att   inbilla sig, .att-jorden   har, en-smak, ,
Tysta räckningen,   tysta-räta   .uträtad,ligga-still,
   Med det   -grävande,tysta ,med-trynet – närmat,bart,
 
 


 
 
 
Huggdjuren ,med-klösräfsten ,utantillkomna , varje
   I sig   en,utantill-gjord,  för att ingen   -enskild-del
Ska   tvina, ska -rustas   igen, igen,  utan -tillåt ,
   Och runda .blomgrenen , varje dess -veke, gjord!
 
 
 
Räknar   de smala , röst-spröten ,varje -som
  Den-lilla,   i sol,tvådda,   och varje.litet - -spår
Av   ,grönt , av -satt    och,varje    rundel , varje
   Glugg,   enarmat ,vänlig,  som   -det,sattes –
 
 
 
Tvår   -ringen,   efter -lek,   efter -sådd,
   Men   -tysta,   löporna   -ut, ut   och
Varje grenblomst,   varje.ropande , hungrar.,
  Sig  - armad ,  så   fram-     så.   utom-sig,   ut .
 
 
 
 Drömmer  .och  -består  för
Att  inte   -glömma     jord-jord
   För att -skårad    .ligga
I det    -satta, det    -gjorda

© Alan Asaid