CV

Akademiska anställningar och uppdrag

Kursansvarig lärare vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, vt 2021, vt 2022

 • Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (grundkurs, distans/online)

Kursansvarig lärare vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 2011–2012

 • Litterär översättning från ryska till svenska, 15 hp (avancerad nivå)
 • Ryska B, delkurs Text, 7,5 hp (fortsättningskurs)
 • Ryska C, delkurs Text, 7,5 hp (fortsättningskurs, särskilt litteratur)
 • Från Gogol till Gluchovskij. Ryskspråkig fantasy och science fiction, 7,5 hp (grundkurs)*

* Egenutvecklad sommarkurs (planering, upplägg, undervisning, examination)

Inbjuden extern opponent på avhandlingsdel

 • Nils Håkanson, Barbari och utopi. Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797–2009, med en fallstudie i Nikolaj Gogols svenska mottagande (prel. titel), ca. 150 s; avhandlingen utgiven på Ruin förlag 2012 med titeln Fönstret mot öster. Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797–2010, med en fallstudie i Nikolaj Gogols svenska mottagande, Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 2010

Övriga anställningar och uppdrag (urval)

Ledamot i arbetsgruppen för skönlitteratur, Statens kulturråd, 2017–2020

Lektör för Statens kulturråd och andra uppdragsgivare, 2014–

Konsult vid utgivning av rysk-, engelsk- och franskspråkig litteratur, klassisk och modern, med uppdrag för en rad förlag och kulturtidskrifter

Medarbetare i bl.a.

 • Svenska Dagbladet, 2008–
 • Svenskt översättarlexikon, 2013–
 • Kulturdelen, 2011–
 • Sporadisk medverkan i Borås TidningOrd & BildTidskrift för litteraturvetenskap, m.fl.

Förlagsredaktionellt arbete för Ars Interpres Publications, 2013–

Förlagsredaktionellt arbete för Ersatz/Coltso, 2008–2011

Redaktör och redaktionellt arbete för bl.a.

 • Hjärnstorm (nominerad till Årets kulturtidskrift 2011), 2007–2014
 • Ett lysande namn (Årets kulturtidskrift 2011), 2009–2011
 • 00TAL (20TAL), 2009–2010

Olika slags föredrag, presentationer, samtal och uppläsningar i Sverige och utomlands

Akademisk utbildning och språk

2016–2017, Akademin Valand, Göteborgs universitet

 • Konstnärlig magisterexamen i litterär översättning (Examensarbete HT 2017: ”Mellan språken. Om liminell översättning”)

2003–2009, Stockholms universitet

 • Filosofie kandidatexamen, huvudinriktning litteraturvetenskap (inkl. kurser på magister-/masternivå)

2002–2009, Stockholms universitet, Uppsala universitet

 • Studier i bl.a. översättningsvetenskaplig teori och metod på avancerad nivå, franska samt enskilda kurser i litteratur-, kultur- och idéhistoria

Språk

 • Modersmål: svenska, ryska
 • Professionella kunskaper: engelska, franska
 • Goda färdigheter: tyska, italienska, m.fl.

© Alan Asaid 2022